แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - awptop

หน้า: [1]
1
ใน  ปพ.1 ระดับประถมศึกษา  มีข้อความว่า "สาระพื้นฐาน"  "สาระเพิ่มเติม"  และก็แสดงรายวิชา  และผลการเรียน

อยากให้แก้เป็น "รายวิชาพื้นฐาน" และ "รายวิชาเพิ่มเติม"  ครับ

2
1. กรณีออก ปพ.1 ฉบับสำเนา   ให้กับนักเรียนกรณีจบการศึกษา ในช่องหมายเหตุด้านหลัง ปพ.1 อยากให้เพิ่มคำว่า  "  เอกสารนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่............  เลขที่............... "   ผมอยากให้ข้อความและเลขที่ ปพ. ขึ้นอัติโนมัติไม่ต้องกรอกหรือพิมพ์เลข ปพ. เองครับ 
2. ตัวหนังสือ ในปพ.1  รายวิชาต่างๆ เวลาเรียน  และผลการเรียนตัวเล็กไป  อยากเพิ่มใหญ่กว่านี้ได้มั๊ยครับ

ขอบคุณครับ

3
ผลการประเมิน ด้านหลัง ปพ1
ได้แก่ ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ และเขียน  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และประเมินกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน  ไม่แสดงผลการประเมิน แก้ที่ไหน
ผมลองใส่ที่หน้าข้อมูล  หน้ าทะเบียนประวัติ นักเรียน ก็ยังไม่แสดงใน ปพ 1

4
ปีการศึกษา 2556   ปพ.1   ปรับใช้คะแนน O-NET  เกณฑ์ 70 :30  แล้ว   เมื่อปีที่แล้ว ใช้ 80 :20  ช่วยปรับแก้ด้วยครับ
ให้ใช้ได้ทั้ง 2 แบบโดยเลือกปีการศึกษาก็ดีครับ

5
ปพ.1 ตำแหน่งผู้บริหาร ทำเป็น 2 บรรทัด ทำงัย งง 
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

6
เกี่ยวกับ ปพ.1    ตรงที่ โรงเรียนเดิม ชั้นเรียนสุดท้าย  กรณี นักเรียนย้ายมา ระหว่างปี ให้กรอก  คำว่า "กำลังเรียนชั้น... " แต่ใน ปพ.1 ที่โปรแกรมออกระบุไม่ได้ ช่วยแก้ด้วยครับ

ผมส่ง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พศ.2551 มาด้วย  อยู่หน้า 117  ครับ
http://school.obec.go.th/awp/pp.rar

7
จะทำรายชื่อนักเรียน แสดงที่อยู่ปัจจุบัน ทั้งชั้นเรียน  ทำไงครับ

8
แนะนำและสอบถามการใช้งาน / เกี่ยวกับ ปพ.1
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 08:26:21 PM »
ในปพ.1 ด้านหลัง  ออกของ ป.6   ใน ช่องสรุปผลการประเมิน  ข้อ 1  ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน   มีคำว่า  "ผ่านทุกรายวิชา" แต่บางคน ไม่ขึ้น ทั้งที่กรอกครบทุกรายวิชาแล้ว

9
เวลากรอกผลการเรียน ต้องการกรอกผลการเรียนเป็นรายวิชา  เป็นชั้น ๆ ไป ทำได้มั๊ยครับ

10
 ถ้าผมจะใส่ตำแหน่งผู้บริหาร 2 บรรทัด ทำยังไงครับ  เช่น
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน.........
      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน......

11
นักเรียนเข้า จะเข้าไปอยู่ ชั้น ป.5  ห้อง 2  กรอกที่ไหนครับ

12
คำออธิบายเกณฑ์การประิเมินของสถานศึกษา ใน ปพ.1 ด้านหลัง ใส่ที่ไหนครับ  wac profes

13
เกี่ยวกับการละเบียน  ถ้าลงทะเีบียนแล้ว ลงทะเบียนผิด    จะลบวิชาที่ลงทะเบียน ที่ละหลายวิชา หรือลบครั้งเดียวในภาคเรียนนั้น พร้อมกันทุกคน ทำยังไง  ตอบด้วย ด่วนนะครับ  หรือจะแก้ปัญหายังไงครับ

หน้า: [1]