แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Topics - sometimexx

หน้า: [1]
1
ในส่วนผลการเรียนและการทดสอบระดับชาติ ด้านหลังของ ปพ.1 อยากทราบว่าจะแก้ไข้ ผลการประเมินโดยการใช้ - แทนตัวเลข
ทั้งข้อ 1. 2. และ 3. ได้อย่างไร

หน้า: [1]